BMI

BMI, neboli Body Mass Index, je jednoduchý ukazatel určující, zda je hmotnost člověka v poměru k jeho výšce v normálním rozmezí. Tato metoda měření hmotnosti vytváří numerický index, který se používá k klasifikaci hmotnosti jednotlivce. Zde jsou klíčové informace o BMI prezentované v bodech:

 1. Definice BMI:

  • BMI je matematickým vztahem mezi hmotností a výškou člověka. Vypočítá se podle vzorce: BMI = hmotnost (kg) / (výška (m))^2.
 2. Interpretace Hodnot:

  • Hodnoty BMI jsou rozděleny do kategorií, které odrážejí relativní hmotnost vzhledem k výšce.
  • Standardní kategorie zahrnují podváhu, normální hmotnost, nadváhu, obezitu a těžkou obezitu.
 3. Kategorie BMI:

  • Podváha: BMI menší než 18,5.
  • Normální hmotnost: BMI mezi 18,5 a 24,9.
  • Nadváha: BMI mezi 25 a 29,9.
  • Obezita: BMI mezi 30 a 34,9.
  • Těžká obezita: BMI 35 a více.
 4. Omezení a Kritika:

  • BMI má omezení, protože nebere v úvahu rozložení tělesné hmotnosti (svalovou hmotu versus tuk).
  • Pro sportovce nebo jedince s vyšším svalovým podílem může ukazovat vyšší BMI, i když mají nízký tukový podíl.
 5. Použití v Zdravotnictví:

  • BMI je často používáno v lékařství a veřejném zdravotnictví jako rychlý a snadno dostupný ukazatel obezity a rizika spojeného s nadměrnou hmotností.
 6. Riziko a Obezita:

  • Vyšší hodnoty BMI jsou obvykle spojeny s vyšším rizikem vzniku onemocnění spojených s obezitou, jako jsou srdeční choroby, cukrovka a hypertenze.
 7. Doporučené Hranice:

  • Doporučené hodnoty BMI pro optimální zdraví se mohou lišit, ale většina zdravotníků považuje normální rozmezí za 18,5 až 24,9.
 8. Sledování Změn:

  • BMI může být užitečné pro sledování změn hmotnosti v čase a poskytuje snadnou a rychlou diagnostiku obecného stavu hmotnosti jednotlivce.

BMI je užitečným nástrojem pro zjištění obecné hmotnosti jednotlivce, ale neměl by být jediným faktorem při posuzování zdraví. Je vhodné kombinovat ho s dalšími měřeními a hodnotícími kritérii pro komplexní posouzení zdraví jednotlivce.