BMI

Zkratka BMI pochází z anglického slovního spojení Body Mass Index a je indikátorem tělesné hmotnosti. Jednoduše řečeno je to vztah výšky jedince k jeho tělesné váze. Osoby s nadváhou jsou vystaveny většímu riziku různých onemocnění, a proto slouží BMI jako prvotní ukazatel nadváhy.

Jak správně vypočítat BMI

Jak jsme zmínili v úvodu, index tělesné hmotnosti je vztah výšky k hmotnosti jedince. Správného výsledku dosáhneme tak, že spočítáme výšku v metrech na druhou a touto hodnotou poté vydělíme váhu v kilogramech.
 
Příklad: Výška 170 cm, váha 55 kg
1,7 x 1,7 = 2,89
55 : 2,89 = 19,03
 
Osoba z našeho příkladu má hodnotu BMI 19,03 a do jaké kategorie spadá zjistíte níže.

Klasifikace hmotnosti podle BMI

Index tělesné hmotnosti Kategorie
Pod 18,5 Podváha
18,5 - 24,9 Normální váha
25,0 - 29,9 Nadváha
30,0 a více Obezita
 
Podle tabulky je zřejmé, že osoba z našeho příkladu má váhu vůči své výšce normální.