Civilizační nemoci a choroby

Civilizační nemoci a choroby jsou onemocnění, která jsou často spojena s moderním způsobem života, včetně změn ve stravě, fyzické aktivitě, environmentálních faktorech a životním stylem. Tyto nemoci jsou často považovány za důsledek urbanizace a industrializace. Zde jsou klíčové informace o civilizačních nemocích prezentované v bodech:

1. Definice:

 • Civilizační nemoci jsou nemoci spojené s moderním způsobem života a změnami ve společnosti, které ovlivňují zdraví jednotlivců.

2. Příklady Civilizačních Nemocí:

 • Kardiovaskulární Onemocnění: Srdeční choroby a cévní onemocnění.
 • Diabetes Typu 2: Onemocnění spojené s poruchou regulace hladiny cukru v krvi.
 • Obezita: Nadměrná hmotnost spojená s řadou zdravotních problémů.
 • Hypertenze: Vysoký krevní tlak.
 • Rakovina: Některé druhy rakoviny jsou spojeny s moderním životním stylem.
 • Respirační Onemocnění: Zejména onemocnění dýchacího ústrojí způsobená znečištěním vzduchu a kouřením.

3. Příčiny Civilizačních Nemocí:

 • Nesprávná Strava: Přejídání, konzumace potravin s vysokým obsahem tuku a cukrů.
 • Sedavý Životní Styl: Nedostatek fyzické aktivity a převážně sedavý způsob života.
 • Kouření a Konzumace Alkoholu: Tato chování jsou spojena s rizikem pro několik civilizačních chorob.
 • Stres: Moderní životní styl může způsobovat chronický stres, což může ovlivnit zdraví.
 • Genetické Faktory: Genetika může hrát roli v predispozici k určitým civilizačním nemocem.

4. Prevence a Kontrola:

 • Zdravá Strava: Omezení konzumace nezdravých potravin a zvýšení příjmu ovoce, zeleniny a celých obilovin.
 • Fyzická Aktivita: Pravidelná a dostatečná fyzická aktivita pomáhá udržovat zdraví.
 • Omezení Kouření a Alkoholu: Omezování rizikových chování pro zdraví.
 • Stres Management: Strategie pro snížení stresu, jako jsou cvičení, meditace a relaxace.
 • Pravidelná Kontrola Zdravotního Stavu: Pravidelné preventivní prohlídky a testy.

5. Globální Výzvy:

 • Rostoucí Výskyt: Civilizační nemoci jsou globální výzvou, s rostoucím výskytem ve většině zemí.
 • Ekonomické Náklady: Tyto nemoci představují značné ekonomické náklady na zdravotní péči a sociální péči.

6. Význam Osporavaných Faktorů:

 • Některé faktory spojené s civilizačními nemocemi jsou stále předmětem vědeckých debat a diskusí, včetně úlohy genetiky versus životního stylu.

Civilizační nemoci představují závažný globální problém se značnými důsledky pro zdraví a ekonomiku. Prevence a řízení těchto nemocí zahrnují komplexní přístup zaměřený na změny ve zdravotním chování, environmentálních faktorech a společenských normách.