Dýchací systém

Dýchací systém, také známý jako respirační systém, je komplexní soubor orgánů a struktur, které slouží k přivádění kyslíku do těla a odvádění oxidu uhličitého, který je odpadním produktem metabolismu. Zde jsou klíčové informace o dýchacím systému prezentované v bodech:

1. Hlavní Orgány Dýchacího Systému:

 • Nozdry nebo Ústa: Začátek dýchacího procesu, kudy vzduch vstupuje do těla.
 • Nosní a Ústní Dutina: Proces vzduchu a jeho přípravu na vstup do plic.
 • Hrtan (Larynx): Obsahuje hlasové šnůry a reguluje průchod vzduchu do dýchacího traktu.
 • Hrtanová Krytina (Epiglottis): Klapečka, která uzavírá hrtan během polykání, aby se potrava dostala do jícnu, ne do dýchacích cest.
 • Průdušnice (Trachea): Trubice spojující hrtan s plicemi, která se větví do bronchů.

2. Dolní Část Dýchacího Systému:

 • Bronchy: Rozvětvující se trubice vedoucí do plic.
 • Bronchioly: Menší průdušinky ve větvících se systémech bronchů.
 • Plicní Alveoly: Malé váčky v plicích, kde dochází k výměně kyslíku a oxidu uhličitého mezi vzduchem a krví.

3. Mechanismus Dýchání:

 • Inspirace (Nádech): Svaly bránice a mezižeberní svaly se stahují, zvyšují objem hrudníku a snižují tlak vzduchu, což umožňuje vstup vzduchu do plic.
 • Exspirace (Výdech): Svaly relaxují, hrudník se smršťuje, zvyšuje se tlak vzduchu, a vzduch je vypuzen z plic.

4. Transport Kyslíku a Oxidu Uhličitého:

 • Krevní Oběh: Kyslík je vázán na červené krvinky v plicních alveolách a transportován do tkání, zatímco oxid uhličitý je odváděn z tkání zpět do plic.

5. Regulace Dýchání:

 • Dýchací Centrum: Nachází se v mozku a reguluje frekvenci a hloubku dýchání v reakci na hladinu kyslíku a oxidu uhličitého v krvi.
 • Chemoreceptory: Specializované buňky v krvi a tepnách, které monitorují hladinu plynů a pomáhají upravovat dýchání.

6. Ochranné Mechanismy:

 • Sliznice a Cilia: V nosních a průdušních cestách, které zachytávají a odstraňují nečistoty a částice.
 • Kašel a Kýchání: Odpovědi na podráždění sliznic, sloužící k odstranění cizích látek.

7. Patologie Dýchacího Systému:

 • Astma: Zúžení dýchacích cest, často spojené s alergiemi nebo podrážděním.
 • Chronická Obstrukční Plicní Nemoc (COPD): Postižení plic způsobené často kouřením, což zahrnuje chronickou bronchitidu a emfyzém.
 • Záněty Plic: Například pneumonie, infekční onemocnění plic.
 • Rakovina Plic: Nádorové onemocnění plic, často spojené s kouřením.

Dýchací systém je klíčový pro získávání kyslíku, nezbytného pro život, a odstraňování oxidu uhličitého. Je komplexním systémem, který zahrnuje řad