Fosfor

Fosfor je chemický prvek patřící mezi nekovy, nachází se v periodické tabulce pod značkou P. Je zásadním prvkem pro život, neboť hraje klíčovou roli v biologických molekulách a energetických procesech. Zde jsou klíčové informace o fosforu prezentované v bodech:

1. Vlastnosti Fosforu:

 • Symbol: P
 • Atomové Číslo: 15
 • Relativní Atomová Hmotnost: 30,974 u
 • Skupina: Pátá skupina periodické tabulky

2. Fyzikální Vlastnosti:

 • Agregační Stav: Při běžných podmínkách je fosfor pevná látka.
 • Barva: Bílý (alfa-fosfor) nebo červený (beta-fosfor) je obvyklé formy fosforu.
 • Hustota: Alfa-fosfor má hustotu kolem 1,82 g/cm³, beta-fosfor má hustotu kolem 2,20 g/cm³.

3. Výskyt v Přírodě:

 • Minerály: Fosfor se v přírodě často vyskytuje ve formě fosfátů, jako je apatit, který je běžný v horninách a kostech.
 • Biomolekuly: Je součástí DNA, RNA, ATP (adenosintrifosfátu) a fosfolipidů, které jsou klíčové pro biologické funkce.

4. Biologický Význam:

 • DNA a RNA: Fosfor je nezbytný pro strukturu nukleových kyselin (DNA a RNA), které nesou genetickou informaci.
 • ATP: Je součástí molekuly ATP, což je základní energetická jednotka v buňkách.
 • Fosfolipidy: Tvoří základní stavební bloky buněčných membrán.

5. Využití a Aplikace:

 • Hnojiva: Fosfor je důležitou složkou hnojiv, která podporují růst rostlin.
 • Potravinářství: Přidává se do potravin jako konzervant nebo regulátor pH.
 • Průmysl: Používá se v metalurgii a výrobě chemikálií.

6. Fosfor v Potravě:

 • Potravinové Zdroje: Obsažen v potravinách, zejména v rybách, mléce, mase, vajec a ořeších.
 • Nutriční Funkce: Nezbytný pro tvorbu DNA, ATP a udržování zdravých kostí a zubů.

7. Cyklus Fosforu:

 • Biogeochemický Cyklus: Fosfor prochází cyklem mezi horninami, půdou, vodami a živými organismy.
 • Eutrofizace: Přebytek fosforu ve vodních ekosystémech může způsobit problémy, jako je eutrofizace (nadměrná rostlina).

8. Zdravotní Rizika:

 • Nadměrný Příjem: Příliš vysoký příjem fosforu může být spojován s některými zdravotními problémy, zejména v souvislosti s nerovnováhou s vápníkem.

9. Bezpečnostní Aspekty:

 • Bezpečné Hranice: Existují stanovené bezpečné denní příjmy fosforu, které by měly být dodržovány při stravování.

Fosfor je klíčovým prvkem, který hraje nezastupitelnou roli v biologických procesech a je základním stavebním kamenem pro mnoho biologicky aktivních molekul. Jeho přítomnost je nezbytná pro udržení života na Zemi.