Kognitivní funkce

 

 • Kognitivní funkce označuje soubor mentálních schopností, které zahrnují vnímání, paměť, myšlení, jazykové dovednosti, pozornost a rozpoznávání.
 1. Paměť:

  • Krátkodobá Paměť: Schopnost udržet informace po krátkou dobu.
  • Dlouhodobá Paměť: Schopnost uchovávat informace po delší dobu.
 2. Myšlení a Rozpoznávání:

  • Kognitivní Flexibilita: Schopnost přizpůsobit se novým situacím a změnit způsob myšlení.
  • Rozpoznávání Vzorů: Schopnost identifikovat vzory a vytvářet spojení mezi informacemi.
 3. Jazykové Dovednosti:

  • Recepce a Produkce: Schopnost porozumět a produkovat verbální a nonverbální komunikaci.
  • Slovní Zásoba: Množství slov, která jedinec rozumí a používá.
 4. Vnímání:

  • Smyslové Vnímání: Schopnost zpracovávat informace z vnějšího prostředí pomocí smyslů (sluch, zrak, hmat atd.).
  • Prostorové Vnímání: Schopnost vnímat a interpretovat prostor a objekty ve třech rozměrech.
 5. Pozornost:

  • Selektivní Pozornost: Schopnost soustředit se na určité podněty a ignorovat ostatní.
  • Dlouhodobá Pozornost: Schopnost udržet pozornost na delší dobu, například při dlouhodobých úkolech.
 6. Problémové Řešení:

  • Analýza a Syntéza: Schopnost rozložit problém na menší části a následně je skládat do celkového řešení.
  • Kritické Myšlení: Schopnost posuzovat informace kriticky a vytvářet informované rozhodnutí.
 7. Vliv na Každodenní Život:

  • Školní Výkon: Kognitivní funkce mají vliv na učení, zapamatování si informací a schopnost řešit úkoly.
  • Pracovní Výkon: Způsobují efektivitu v pracovním prostředí, zejména při řešení problémů a rozhodování.
 8. Faktory Ovlivňující Kognitivní Funkce:

  • Věk: Kognitivní schopnosti se mohou měnit s věkem.
  • Zdravotní Stav: Nemoci, stres a další faktory mohou ovlivňovat kognitivní funkce.
  • Životní Styl: Zdravá strava, cvičení a dostatek spánku mohou podporovat optimální kognitivní funkce.
 9. Prevence a Rozvoj:

  • Kognitivní Trénink: Aktivity a hry, které stimulují kognitivní funkce.
  • Zdravý Životní Styl: Důraz na správnou výživu, fyzickou aktivitu a duševní pohodu pro podporu kognitivních schopností.