Mindfulness

Mindfulness (česky pozornostnost) je forma meditace a psychologická technika, která se zaměřuje na vědomé zaměření na přítomný okamžik bez soudících myšlenek. Tato praxe má svůj původ v buddhismu, ale byla přizpůsobena a popularizována v kontextu moderní psychologie. Zde jsou klíčové informace o mindfulness prezentované v bodech:

1. Definice Mindfulness:

 • Vědomé Zaměření: Mindfulness je schopnost vědomě zaměřit se na přítomný okamžik, bez odsuzujících nebo kritických myšlenek.

2. Původ:

 • Buddhistická Tradice: Mindfulness (sati) má původ v buddhismu, kde je součástí osmistupňové cesty k osvícení.

3. Principy Mindfulness:

 • Vědomá Pozornost: Soustředění na současnost bez rozptylování myšlenek na minulost nebo budoucnost.
 • Akceptace: Přijímání myšlenek, emocí a vnějších podnětů bez soudů nebo odporu.

4. Mindfulness Meditace:

 • Soustředěný Dech: Pozorné sledování vdechování a výdechování pro uklidnění mysli.
 • Bodová Pozornost: Zaměření na specifický bod nebo objekt, často kombinované s meditativním dýcháním.

5. Mindfulness v Psychologii:

 • MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction): Program vyvinutý Dr. Jonem Kabat-Zinnem, který integruje mindfulness do léčby stresu a bolesti.
 • MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy): Terapeutický přístup kombinující prvky kognitivní terapie s mindfulness.

6. Výhody Mindfulness:

 • Redukce Stresu: Mindfulness může pomoci snížit úroveň stresu a zlepšit zvládání stresových situací.
 • Zlepšení Emoční Regulace: Pomáhá lépe porozumět a regulovat emocionální reakce.
 • Zvyšování Pozornosti a Koncentrace: Trénink mysli na vědomý okamžik podporuje lepší koncentraci.

7. Mindfulness v Každodenním Životě:

 • Jídlo: Vědomé jedzení, kdy se plně zaměřujete na chuť, vůni a texturu jídla.
 • Chůze: Pozorné chůze, kde se soustředíte na každý krok a pohyb těla.
 • Komunikace: Poslouchání s plnou pozorností během rozhovoru, bez předběžného hodnocení nebo plánování odpovědí.

8. Aplikace a Technologie:

 • Mindfulness Aplikace: Aplikace pro mobilní telefony, které nabízejí průvodce a cvičení pro mindfulness.
 • Biofeedback Zařízení: Pomocí senzorů a technologie sledují tělesné reakce při praktikování mindfulness.

9. Kurzy a Workshopy:

 • Kurzy MBSR: Kurzy zaměřené na výuku mindfulness a jeho aplikaci v každodenním životě.

10. Etika a Morálka:

 • Respekt a Empatie: Mindfulness zdůrazňuje respekt k sobě i k ostatním a rozvíjí schopnost empatie.

Mindfulness se stává stále populárnější v moderním životě a nachází uplatnění nejen v terapeutických kontextech, ale také v osobním rozvoji a zvyšování celkové kvality života. Je to flexibilní nástroj, který může být přizpůsoben potřebám každého jednotlivce.