Růstový hormon

Růstový hormon, zkráceně GH (z anglického Growth Hormone), je peptidový hormon produkovaný v předním laloku hypofýzy, který má klíčovou roli v regulaci růstu, vývoje a metabolismu těla. Zde je podrobný přehled:

 1. Produkce a uvolňování:

  • GH je produkovaný a uvolňovaný hypofýzou, což je malý orgán umístěný v mozku, konkrétně v jejím předním laloku.
  • Jeho uvolňování je regulováno pulzním vzorem, přičemž nejvyšší hladiny se obvykle vyskytují během spánku a po fyzické aktivitě.
 2. Funkce GH:

  • Růst: Primární funkcí GH je stimulace růstu a vývoje. Hraje klíčovou roli v růstu kostí a svalů, stimulaci buněčného dělení a syntéze bílkovin.
  • Metabolismus: GH ovlivňuje metabolismus tuků, sacharidů a bílkovin. Pomáhá zvyšovat lipolýzu (rozklad tuků) a inhibuje ukládání tuků, což může vést k redukci tělesného tuku.
  • Imunitní systém: Má také vliv na imunitní systém tím, že podporuje produkci a aktivitu bílých krvinek, které jsou důležité pro obranu těla proti infekcím.
 3. Regulace:

  • Sekrece GH je regulována několika faktory, včetně hormonů uvolňujících růst (GHRH) a hormonů inhibujících růst (somatostatin). Dále je ovlivněna faktory jako jsou strava, spánek, stres a fyzická aktivita.
  • GH je také ovlivněn tzv. negativní zpětnou vazbou, kdy vyšší hladiny GH potlačují jeho vlastní produkci hypofýzou.
 4. Nedostatek a nadbytek GH:

  • Nedostatek GH: Nedostatek GH u dětí může vést k retardaci růstu a vývoje, nazývané jako hypofyzární trpasličí postava. U dospělých může vést k oslabení svalů, ztrátě hustoty kostí a snížení vitality.
  • Nadbytek GH: Nadbytek GH u dětí může vést k nadměrnému růstu kostí a tkání, což je známo jako gigantismus. U dospělých může nadbytek GH způsobit akromegalii, což je nekontrolovaný růst určitých částí těla, jako jsou ruce, nohy, obličej a vnitřní orgány.
 5. Léčba nedostatku GH:

  • Nedostatek GH u dětí je často léčen substituční terapií, která zahrnuje podávání syntetického GH.
  • U dospělých může být léčba GH zvažována v případě diagnostikovaného nedostatku a kvality života ovlivněného tímto nedostatkem.

Růstový hormon je klíčovým regulátorem růstu, vývoje a metabolismu těla. Jeho správná regulace a funkce jsou nezbytné pro normální fyziologické procesy a udržení zdraví organismu.