Kreatin - v čem všem nám může pomoc?

Kreatin monohydrát je látka, která má obrovský význam pro svalovou práci, zejména pak pro intenzivní krátkodobé výkony, které vyžadují „explozivní výdej energie“.

Asi se není potřeba pouštět do složitého rozboru mechanismu působení kreatinu, ale důležité je zmínit, že kreatin napomáhá tvorbě ATP (adenosintrifosfátu), což je sloučenina sacharidu ribóza, adeninu a tří fosfátů. Energie se uvolní oddělením fosfátu. Nelze ho v těle shromažďovat a vytvářet si tak zásoby na pozdější horší časy. ATP je okamžitým zdrojem energie pro pracující svaly a tím pádem pro svalovou kontrakci naprosto nezbytný.

Naše tělo má kreatinu málo a kvalita svalového výkonu se v důsledku omezené schopnosti regenerace ATP snižuje. Nastává předčasné vyčerpání, snižuje se intenzita tréninku a naše výkonnost během zatížení klesá. Přínos je tedy jasný a nutno podotknout, že praxí ověřený. Zvyšuje se svalová síla a objem, zlepšuje se regenerace a do jisté míry i svalová vytrvalost.

Obecně by se dalo říci, že pokud usilujete o zlepšení sportovního výkonu, či nabrání svalové hmoty, bude použití kreatinu rozhodně přínosem. Ale je tu jedna podmínka. Platí to tehdy, máte-li zvládnuty základy výživy (kvalitní vyvážená strava, vitamíny, antioxidanty, omega 3,6 , bílkoviny, aminokyseliny a gainery) a přistupujete-li k používání ergogenních látek s patřičnou dávkou racionality. Tzn. respektujete doporučení odborníků ohledně správného dávkování a způsobu použití a především, investujete do té správné kvality.

Pojďme se podívat na to, co je dobré znát, jestliže jste se rozhodli zařadit kreatin do suplementačního plánu – ohledně jeho dávkování a způsobu použití totiž koluje spousta nejasností.

DÁVKOVÁNÍ

Jedno je jasné, u kreatinu neplatí čím více, tím lépe. Z většiny odborných studií vyplívá, že účinné je už dávkování kolem 3 – 5 g kreatinu na den, avšak pro potřeby maximálního podpoření tréninkových procesů se můžu příjem zvýšit až na 10 – 20 g za den. Jakékoliv navyšování nad tuto hranici lze považovat za zbytečné.

Hladinu kreatinu ve svalech to dále nezvýší a pouze se tím zbytečně zatěžuje organismus. Mimo to množství 20 g kreatinu na den má praktický význam jen při použití tzv. plnící fáze, kdy se dosahuje mnohem rychlejšího efektu „naplnění“ svalů.

Poslední studie ale ukázaly, že stejného efektu dosáhnete i pravidelným pozvolným užíváním v mnohem nižších dávkách, v závislosti na tělesné hmotnosti. Pro 100 kg pokročilého sportovce se maximální denní doporučená dávka kreatinu pohybuje kolem 15 g. Plnící fáze má tedy smysl tehdy, kdy chce uživatel docílit co nejrychlejšího nasycení svalů kreatinfosfátem. Jinými slovy když chcete (či potřebujete), aby byl efekt kreatinu vidět co nejrychleji.

Sice je to metoda působivější (z vizuálního hlediska), ale také podstatně nákladnější a to jak z pohledu financování, tak i z pohledu vyšších požadavků, které jsou při odbourávání kreatinu kladeny na organismus.

KDY KREATIN UŽÍVAT?

U kreatinu podobně jako u jiných ergogenních látek je nesmírně důležité tzv. časování. Doporučuje se užívat v cyklech, zpravidla několikatýdenních periodách, kdy se dosahuje optimálního využití a účinku. Délka cyklu je vždy závislá na konkrétních potřebách sportovce. Nejčastěji se používají cykly po 4 - 6 týdnech s následnou několika týdenní pauzou(2-4 týdny). Cyklováním se dosahuje mnohem lepších výsledků. Je to z toho důvodu, že po určité době naše tělo přestane na kreatin reagovat tak dobře a další užívání vyšších dávek už by nepřineslo očekávaný progres.

Příjem kreatinu v rámci denního režimu je v úzkém vztahu k tréninku. Klíčová dávka je zhruba 30 minut před tréninkem (2-5 g) a potom bezprostředně po ukončení tréninkové jednotky (opět 2- 5 g, dle tělesné hmotnosti a intenzity tréninku). Ve dnech volna dokonce postačí snížit dávku až na 5 g a přesto můžeme očekávat skvělé výsledky!     

DOPORUČENÍ NA ZÁVĚR

Ze zkušeností je nejlepší přímo dát sypkou dávku kreatinu na jazyk a zapít vodou. Je však i možné jej s vodou smíchat, ale takto se může výrazně snížit jeho účinnost. Dále zde hraje roli i faktor, jak moc je voda studená či teplá - účinnost klesá při studené i teplé a při horké se doslova znehodnocuje. Dále se nedoporučuje jeho užívání s kofeinem. Účinky se pak negují a suplementace kreatinem ztrácí na významu.

Pokud chceš kreatin otestovat v zaručené české kvalitě, >>>klikni zde<<<