Metabolismus

  • Metabolismus je celková sada biochemických procesů, které se odehrávají v buňkách těla, zahrnující látkovou výměnu, uvolňování energie a syntézu nových molekul.
 1. Základní procesy metabolismu:

  • Katabolismus: Je to proces rozkladu složitých molekul na jednodušší látky, přičemž se uvolňuje energie. Typickými příklady jsou trávení potravy a rozklad sacharidů, tuků a bílkovin na jednodušší sloučeniny.
  • Anabolismus: Je to proces, při kterém se z jednodušších molekul vytvářejí složitější látky, jako jsou bílkoviny, sacharidy a tuky. Tento proces vyžaduje energii.
 2. Energetický metabolismus:

  • Energie z potravy je uvolňována během procesu katabolismu a následně využívána pro všechny životní funkce organismu.
  • Základní jednotkou energie v metabolismu je ATP (adenosintrifosfát), který je vytvářen při rozkladu glukózy a dalších látek.
 3. Regulace metabolismu:

  • Metabolismus je pečlivě regulován hormony, enzymy a dalšími regulátory.
  • Hormony jako inzulin, glukagon, štítné hormony a adrenalin mají klíčovou roli při regulaci metabolismu glukózy, tuků a bílkovin.
 4. Faktory ovlivňující metabolismus:

  • Věk: Metabolismus se mění v průběhu života. Obvykle se snižuje s věkem.
  • Hormonální stav: Hormony mají významný vliv na metabolismus. Například těhotenství, puberta nebo menopauza mohou ovlivnit metabolismus ženy.
  • Genetika: Genetické faktory mohou ovlivnit individuální rychlost metabolismu a náchylnost k nárůstu hmotnosti.
  • Fyzická aktivita: Pravidelná fyzická aktivita zvyšuje rychlost metabolismu tím, že stimuluje svalový růst a zvyšuje energetickou spotřebu.

Metabolismus je klíčovým procesem pro udržení života a fungování organismu. Jeho správné fungování je důležité pro udržení optimální hmotnosti, energie a zdraví.