Fermentace

Fermentace je biologický proces, během kterého mikroorganismy, jako jsou bakterie, kvasinky nebo plísně, metabolizují organické látky za vzniku nových produktů. Tento proces je široce využíván v potravinářském průmyslu pro výrobu potravin, nápojů a dalších produktů. Zde jsou klíčové informace o fermentaci prezentované v bodech:

1. Definice Fermentace:

 • Metabolický Proces: Fermentace je typ metabolismu, který probíhá bez přítomnosti kyslíku (anaerobně) a začíná glykolýzou, kde se cukry rozkládají na menší sloučeniny.

2. Mikroorganismy v Fermentaci:

 • Kvasinky: Například Saccharomyces cerevisiae, které jsou používány při výrobě chleba, piva a vína.
 • Bakterie: Lactic acid bacteria (kyselé mléčné bakterie), například při fermentaci mléčných výrobků.
 • Plísně: Používány při výrobě některých sýrů a sójových produktů.

3. Typy Fermentace:

 • Alkoholická Fermentace: Kvasinky přeměňují cukry na alkohol a oxid uhličitý. Používá se při výrobě piva a vína.
 • Kyselá Fermentace: Bakterie přeměňují cukry na kyselinu mléčnou nebo jiné organické kyseliny. Používá se při výrobě kyselých mléčných výrobků a kyselého zelí.
 • Esterová Fermentace: Vytváření esterů, což jsou aromatické sloučeniny, které přispívají k vůni a chuti.

4. Použití v Potravinářském Průmyslu:

 • Výroba Chleba: Kvasinky jsou použity k vykvašení těsta a vytvoření vzdušné struktury.
 • Fermentované Mléčné Výrobky: Kyselá fermentace se používá při výrobě jogurtu, kefíru, a sýrů.
 • Výroba Nápojů: Kvašení se využívá při výrobě piva, vína, kvašených nápojů a kyselých nápojů.

5. Proces Fermentace:

 • Glykolýza: První fáze, kde jsou cukry rozkládány na pyruvát nebo jiné sloučeniny.
 • Další Metabolické Cesty: V závislosti na druhu mikroorganismu a podmínkách může následovat další metabolické kroky, jako jsou alkoholová fermentace nebo kyselá fermentace.

6. Vliv na Chuť a Vůni Potravin:

 • Vytváření Aromatických Sloučenin: Fermentace může produkovat různé aromatické sloučeniny, které ovlivňují chuť a vůni potravin.
 • Zlepšení Stravitelnosti: Fermentace může zlepšit stravitelnost potravin a zvyšovat jejich nutriční hodnotu.

7. Probiotika:

 • Fermentované Potraviny jako Probiotika: Některé fermentované potraviny obsahují probiotické bakterie, které mohou být příznivé pro střevní mikroflóru a zdraví.

8. Rizika a Bezpečnost:

 • Kontaminace: Existuje riziko kontaminace, zejména při domácí fermentaci. Důležité je dodržovat hygienické postupy.

Fermentace je důležitý proces v potravinářském průmyslu, který mění vlastnosti surovin a vytváří rozmanité produkty. Při správném řízení a sledování může být fermentace efektivní metodou pro výrobu potravin s vylepšenými chuťovými a výživovými vlastnostmi.